பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து 12-ம் தேதி முடிவு

பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து 12-ம் தேதி முடிவு அறிவிக்கப்பட உள்ளது. தமிழகத்தில் வரும் 16-ம் தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்கலாம் என்று…