தனியார் பள்ளிகளின் கட்டணம் உயருகிறது

தனியார் பள்ளிகளின் கட்டணம் வரும் கல்வியாண்டில் 10 சதவீதம் முதல் 15 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும் என்று தெரிகிறது. தமிழகத்தில் மூன்று…