இது எல்லை மீறிய காதல் – 1200 கி.மீ பயணம்… ஒன்றரை கி.மீ கடந்திருந்தால் அவ்வளவுதான்

இந்தியா எல்லையைக் கடந்து பாகிஸ்தானுக்குச் செல்ல இன்னும் ஒன்றரை கி.மீட்டர் தூரம் மட்டும் மிச்சமிருந்தது. பாகிஸ்தான் காதலியை சந்திக்கும் ஆவலில் இருந்த…