அரசு பள்ளி மாணவர்களே..அலார்ட்.. திங்கள்கிழம ஸ்கூல்ல புக்கு கொடுக்கீறாங்க…

தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி முதல் இலவச புத்தகங்களை வழங்க பள்ளி கல்வி…