பாரத் காஸ் மானியம் தொடரும்

பாரத் காஸ் மானியம் தொடரும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தை தனியாருக்கு விற்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.…