பாலியல் வன்முறையால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு 10 லட்சம் வரை இழப்பீடு

பாலியல் வன்முறையால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கு 10 லட்சம் வரை இழப்பீடு என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் குழந்தைக்கு…