பிரணாப் முகர்ஜி உடல் தகனம்

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி உடல் டெல்லியில் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது. கடந்த 2012-ம் ஆண்டு முதல் 2017-ம் ஆண்டு வரை…

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி மரணம்

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி மரணம் அடைந்தார்.கடந்த 2012-ம் ஆண்டு முதல் 2017-ம் ஆண்டு வரை நாட்டின் 13-வது ஜனாதிபதியாக பிரணாப்…