சீனா மூஞ்சில குத்து.. குத்து.. கும்மாங்குத்து… மொரீஷியஸ் விழாவில் பிரதமர் மோடி ‘அட்டாக்’

இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள குட்டி தீவு நாடு மொரீஷியஸ். முதலில் டச்சுகாரர்கள், பின்னர் பிரெஞ்சு, கடைசியில் ஆங்கிலேயர் கைக்கு மொரீஷியஸ் கைமாறியது.…