பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சீறிப் பாய்ந்தது

பிரம்மோஸ் ஏவுகணை சீறிப் பாய்ந்தது, நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை தாக்கி தூள்தூளாக்கியது.  இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து இந்த ஏவுகணைகளை தயாரித்து வருகின்றன. இந்த…