பெண்களின் சிறுநீரில் பிரெட் தயாரிப்பு! உவ்வே- யாக இருந்தாலும் உடலுக்கு நல்லதாம்

பிரான்ஸ் நாட்டில் பிரெட் தயாரிக்க பெண்களின் சிறுநீரை பயன்படுத்தி வரும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த பிரெட்டில் ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்திருப்பதால்…