சென்னைக்கு இன்று 381-வது பிறந்த நாள்…

சென்னைக்கு இன்று 381-வது பிறந்த நாளாகும். இந்த நாளில் தலைநகர் சென்னைக்கு வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன. ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக் காலத்தின்போது கிழக்கிந்திய…