பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு அக். 14 முதல் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு அக். 14 முதல் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பினை அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர்…