ரூ.50-க்கு பிளாஸ்டிக் ஆதார் அட்டை

ரூ.50-க்கு பிளாஸ்டிக் ஆதார் அட்டை வழங்கும் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் நிறுவனம், மத்திய அரசின் இந்திய தனித்துவ அடையாள…