பி.இ. முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் நவ. 23-ல் தொடக்கம்

பி.இ. முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் வரும் 23-ம் தேதி தொடங்குகிறது. தமிழகத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் 461 பொறியியல் கல்லூரிகள் செயல்படுகின்றன.…