பி.எஸ். 4 வாகனங்களை பதிவு செய்ய தடை தொடரும் உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்பான உத்தரவு

பி.எஸ். 4 வாகனங்களை பதிவு செய்வதற்கான தடை தொடரும். இதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழலை…