புதிய கட்சி தொடங்குவதற்கான காலஅவகாசம் 7 நாட்களாக குறைப்பு

புதிய கட்சி தொடங்குவதற்கான காலஅவகாசம் 7 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்க பல்வேறு நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. குறிப்பாக புதிய…