உலகையே புரட்டிப் போட்ட கொடூர சம்பவம்.. ஜார்ஜ் பிளாய்டின் புதிய மரண வீடியோ கசிந்தது

அமெரிக்க கருப்பின ஜார்ஜ் பிளாய்டின் மரண புகைப்படம் உலகையே புரட்டிப் போட்டது. அவரது கடைசி தருண வீடியோ தற்போது வெளியே கசிந்து…