புது கல்வி கொள்கை..புது அமைச்சகம்.. ஒ.கே. சொன்னது மத்திய அமைச்சரவை

புதிய கல்வி கொள்கையை வரையறுக்க கடந்த 2017-ம் ஆண்டில் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த…