ராமர் கோயில் பூமி பூஜை.. இக்பாலுக்கு முதல் அழைப்பிதழ்! இவருக்கு ஏன் முதல் அழைப்பு?

அயோத்திராமர் கோயில் பூமி பூஜையில் பங்கேற்க, எதிர் மனுதாரர் இக்பால் அன்சாரிக்கு முதல் அழைப்பிதழ் அனுப்பப்பட்டது. இதை பெற்றுக் கொண்ட அவர்,…