பெண் பயணிகளின் பாதுகாப்புக்காக ரயில்வேயில் புதிய திட்டம் அறிமுகம்

பெண் பயணிகளின் பாதுகாப்புக்காக ரயில்வே சார்பில் புதிய திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ரயில் பயணத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக ரயில்வே பாதுகாப்பு படை…