பேட்டரி வாகனங்களுக்கு 100% வரிச் சலுகை

பேட்டரி வாகனங்களுக்கு 100% வரிச் சலுகை வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் பேட்டரியில் இயங்கும் இருசக்கர வாகனங்கள், கார்களுக்கு…