பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க முதல்வரின் தனிப்பிரிவு இணையம் தொடக்கம்

தமிழக அரசு சார்பில் “உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்” என்ற புதிய துறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த துறையில் பெறப்படும் மனுக்கள் மீது உடனுக்குடன்…