பொறியியல் அரியர் தேர்வுக்கு டிச.10-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

பொறியியல் அரியர் தேர்வுக்கு டிச.10-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் இணைப்பில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான அரியர்…