போரூரில் இருந்து பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயில்

போரூரில் இருந்து பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் அமைக்கப்படுகிறது. சென்னை கலங்கரை விளக்கத்தில் இருந்து பூந்தமல்லி வரை 26.09 கி.மீ.…