தாய்மார்களே.. நாளை போலியோ தடுப்பு முகாம்…

தாய்மார்களே.. நாளை போலியோ தடுப்பு முகாம்… நடைபெறுகிறது.  இந்தியாவில் போலியோவை ஒழிக்க 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் 2 தவணைகளில்…