போலீஸ் அருங்காட்சியமாக மாறுகிறது பழைய கமிஷனர் அலுவலகம்

சென்னை எழும்பூரில் பழைய போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் உள்ளது. இது 178 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. இந்த கட்டிடம் ஒரு காலத்தில்…