அரசியல், மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கு அனுமதி ரத்து

அரசியல், மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கு அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் இந்த மாதத்துக்கான ஊரடங்கு தளர்வுகள் மாத தொடக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டன. அப்போது…