பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் பிளஸ் பொதுத்தேர்வு கடந்த மார்ச் 2 முதல்…