மத்திய குழு தமிழகத்தில் ஆய்வு

புயல் பாதிப்பு தொடர்பாக மத்திய குழு தமிழகத்தில் இன்று ஆய்வு செய்தது. தமிழகத்தில் அண்மையில் நிவர் புயல் கரையைக் கடந்தது. இதைத்…