ஜிஎஸ்டி பங்கை வழங்க நிதியில்லை.. மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு பெப்பே…

கடந்த 2017 ஜூலை 1-ம் தேதி நாடு முழுவதும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) நடைமுறை அமல் செய்யப்பட்டது. ஜிஎஸ்டி…