மருத்துவம் சார்ந்த பட்டப்படிப்புகளுக்கு அக்.15-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

மருத்துவம் சார்ந்த பட்டப்படிப்புகளுக்கு அக்.15-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். நடப்பு கல்வி ஆண்டில் (2020-2021) அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் சுயநிதி கல்லூரிகளில் அரசு…