மருந்துகளை பெரிய எழுத்தில் எழுத வேண்டும்.. டாக்டர்களுக்கு ஒடிசா ஐகோர்ட் கண்டிப்பு

நோயாளிகளுக்கு மருந்துகளை பரிந்துரைக்கும்போது ஆங்கிலத்தில் தெளிவான கையெழுத்தில், பெரிய எழுத்துகளில் டாக்டர்கள் எழுத வேண்டும் என்று இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் உத்தரவிட்டுள்ளது.…