மலபார் போர் பயிற்சி நவம்பர் 3-ல் தொடக்கம்

இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய 4 நாடுகளின் கடற்படைகள் பங்கேற்கும் ‘மலபார்’ போர் பயிற்சி வரும் 3-ம் தேதி விசாகப்பட்டினம்…