‘மலபார்’ போர் பயிற்சி.. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா அழைப்பு

‘மலபார்’ போர் பயிற்சியில் பங்கேற்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்தியா அழைப்பு விடுத்துள்ளது. கடந்த 1992-ம் ஆண்டு முதல் இந்திய, அமெரிக்க கடற்படைகள் இணைந்து…