மே 6 முதல் காய்கறி, மளிகை கடைகள் பகல் 12 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும்

மே 6 முதல் காய்கறி, மளிகை கடைகள் பகல் 12 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.…