சென்னையில் 26,000 வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு வசதி இல்லை

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் கடந்த பிப்ரவரி முதல் இப்போது வரை 3,26,558 கட்டிடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் 2,57,897…