அழகான ஐஏஎஸ் அதிகாரி.. மாஸ் காட்டிய மாடல் அழகி…

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் பணிகளுக்கு முதல்நிலை எழுத்துத் தேர்வு, பிரதான எழுத்துத்தேர்வு, நேர்காணல் என்று 3 கட்டங்களாக தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. கடந்த 2019…