மாதம்தோறும் 2,500 மின் இணைப்பை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு

மாதம்தோறும் 2,500 மின் இணைப்பை ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. வீடுகளுக்கு வழங்கப்படும் மின்சாரத்தில் 100 யூனிட்கள் வரை இலவசம் ஆகும்.…