சர, சரவென்று மின் கம்பத்தில் ஏறும் பெண்!

மகாராஷ்டிராவில் பெண் ஒருவர் மின் கம்பத்தில் சர, சரவென்று ஏறி மின் கோளாறை சரி செய்து வருகிறார். கடினமான வேலைகளை பெண்களால்…