மின் வாரிய இணையதள முகவரி மாற்றம்

மின் வாரிய இணையதள முகவரி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கென தற்போது மூன்று புதிய இணையதளங்கள்…