முக்கிய செய்தி துளிகள்

முக்கிய செய்தி துளிகள் சுருக், நறுக்காக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. மழலையர், தொடக்கப் பள்ளிகள் டிசம்பர் வரை திறக்கப்படாது தன்னார்வ அடிப்படையில் 9-ம் வகுப்பு…

விடுபட்ட முக்கிய செய்திகள்

விடுபட்ட முக்கிய செய்திகள் இங்கே சுருக்கமாகவும் தெளிவாகவும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. கொரோனா பரிசோதனைக்காக2,000 மினி கிளீனிக்குகள் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள தமிழகம் முழுவதும்…

முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு…

முக்கிய செய்திகளின் தொகுப்பு … இந்த தொகுப்பில் அனைத்து முக்கிய செய்திகளும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆன்லைன் வகுப்பு கட்டாயமில்லை ஆன்லைன் வகுப்பில் கட்டாயம்…

முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்…

முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்… தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஜிஎஸ்டி கணக்கு தாக்கல் செய்ய அக். 31 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு சிறு வணிக…