முதல்வர் பழனிசாமி தாயார் காலமானார்

முதல்வர் பழனிசாமி தாயார் காலமானார். அவரது உடல் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது. தமிழக முதல்வர்  பழனிசாமியின் தாயார்  தவசாயி அம்மாள் சேலம்…