முதுகலை பட்டப்படிப்பு.. இணையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்

முதுகலை பட்டப்படிப்பு.. இணையத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் இளநிலை படிப்புகளுக்கு இணையம்…