இயற்கையை பாதுகாத்தால் அவள் நம்மை பாதுகாப்பாள்.. மத்திய அரசுக்கு ராகுல் காந்தி அட்வைஸ்

நாட்டில் புதிதாக ஆலைகளைத் தொடங்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் அனுமதி பெற வேண்டும். இதுதொடர்பான விதிகளில் மாற்றம் செய்ய மத்திய…