ரேஷனில் இலவசமாக 5 கிலோ கொண்டை கடலை

ரேஷனில் இலவசமாக 5 கிலோ கொண்டை கடலை வழங்கப்பட உள்ளது. கொரோனாவால் ஏற்பட்ட பொருளாதார இழப்பை கருத்தில் கொண்டு அரிசி பிரிவில்…