ரோந்து வாகனத்திலும் புகார் அளிக்கலாம்

ரோந்து வாகனத்திலும் புகார் அளிக்கலாம் என்று சென்னை மாநகர காவல் துறை அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் 12 காவல் மாவட்டங்கள் உள்ளன. இதில்…