லட்சுமி விலாஸ் வங்கி.. கட்டுப்பாடு நீக்கம்…

லட்சுமி விலாஸ் வங்கியில்  பணம் எடுக்க கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தின் கரூரை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்ட லட்சுமி விலாஸ் வங்கி கடும்…