டிச. 27 முதல் லாரிகள் ஸ்டிரைக்

தமிழகத்தில் டிச. 27 முதல் லாரிகள் ஸ்டிரைக் தொடங்குகிறது. சரக்கு மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து வாகனங்களில் வேகக் கட்டுப்பாட்டு கருவி, ஒளிரும்…

டிச. 27 முதல் லாரிகள் ஸ்டிரைக்

டிச. 27 முதல் லாரிகள் ஸ்டிரைக் நடைபெற உள்ளது. சரக்கு மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து வாகனங்களில் வேகக் கட்டுப்பாட்டு கருவி, ஒளிரும்…