வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்க மார்ச் வரை கெடு

வரும் மார்ச் மாதத்துக்குள் வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்க கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய வங்கிகள் கூட்டமைப்பின் 73-வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் மும்பையில்…