வண்ணாரப்பேட்டை-விம்கோ நகர் மெட்ரோ ரயில் பணி 90% நிறைவு

வண்ணாரப்பேட்டை-விம்கோ நகர் மெட்ரோ ரயில் பணி 90% நிறைவு பெற்றுள்ளது. வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து விம்கோ நகர் வரை மெட்ரோ வழித்தடம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.…